Idag 8 mars är det Internationella kvinnodagen. En dag som naturligtvis alltid ska uppmärksammas och reflekteras över, så länge den behövs.

Från början, när internationella kvinnodagen instiftades år 1910, var det en socialistisk kampdag för kvinnors rösträtt. 1978 fick dagen, tack vare FN:s ”erkännande” en mer opolitisk betydelse och blev mer inriktad på ojämställdheten mellan män och kvinnor. Sedan dess har betydelsen och ”firandet” av dagen sett ungefär likadan ut. Tills i år.

I år är det knappats någon som gratulerar på kvinnodagen. Det är knappast någon som påstår att det är så ojämställt eftersom den internationella mansdagen (19 november) inte alls uppmärksammas på samma sätt. Det är knappats någon som vågar ifrågasätta dagens betydelse i kampen mot ett jämställt samhälle. Och det är tack vare #metoo.

Alla historier som kom upp till dagens yta i samband med kampanjen har gjort oss kvinnor till riktiga fighters. Om jag inte har övertygat dig om att den här dagen precis har fått en ny, starkare och tyngre, dignitet, gör bara en snabb sökning på Instagram med #internationellakvinnodagen så förstår du vad jag menar.

Johanna Dahlqvist Researcher Made for Sales