Made for Sales integritetspolicy

IT-säkerhet står väldigt högt på de flesta företags agenda idag och samma gäller ju för oss som privatpersoner att vi vill vara trygga när vi är uppkopplade. Dagligen kan vi läsa om, eller själva utsättas för, både mindre och större försök till intrång som för den enskilda individen eller företaget kan få oerhörda konsekvenser.
GDPR (General Data Protection Regulation) är som alla vet vid det här laget en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge oss ett förstärkt skydd av vår personliga integritet i alla digitala databaser.

För oss på Made for Sales har det alltid varit viktigt att skydda din personliga integritet och vi välkomnar därför GDPR som ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. För att uppfylla dessa krav och för att säkerställa att vi kan fortsätta att hjälpa dig att hitta nya karriärmöjligheter, inom sälj- och marknadsområdet på bästa sätt, har Made for Sales tagit fram en integritetspolicy där vi beskriver hur vi arbetar med att skydda din personliga integritet när vi behandlar dina personuppgifter. Läs den gärna och tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor!

Läs vår integritetspolicy

Frågor angående Integritetspolicy – Vänligen kontakta oss

Mail